M-bryggen

You must be logged in and have permission to create or edit a blog.

KONTAKT OSS

 

 
59.8922528
10.5527841

Sonia Henies vei 1 1323 Høvik
67 56 66 96
sbf@solvikbaatforening.no

Fasiliteter

Aktuelt

By SuperUser Account on 1/23/2019 4:31 PM

Det vil være strøm tilgjengelig hele tiden frem til 23.12.2018. Etter 23.12.18 vil det være strøm tilgjengelig kun i helgene, fra kl.12:00 fredag til kl.12:00 mandag.

Vi har avsluttet båtopptak for sesongen, og ser frem til å møte dere igjen våren 2019.

By SuperUser Account on 1/23/2019 4:24 PM

Vi har fra sesongen 2018/2019 avviklet bruk av Leca under større motorbåter (de sprekker og medfører risiko for velt) . Hver enkelt båteier må enten snekre selv (se tegning) eller kjøpe av Solvik til kr.500,- pr blokk. Informasjon om kjøp fra oss må meddeles i god tid før opptaksdato.

Lagringsblokker for motorbåter på Solvik BF

Størrelse: 50x50x30 cm
Kan snekres selv
Kan kjøpes av Solvik BF for kr 5++ per blokk
Bestilles i god tid før opptak

By SuperUser Account on 1/23/2019 4:20 PM

- Båtene må forsikres og registreres i småbåtregisteret før de går opp i vinteropplag
- nformasjon vedrørende foreningen vil i fremtiden i all hovedsak ligge på:

www.solvikbaatforening.no

- Gummibåter, kajakker o.l. skal ikke ligge på bryggene. Gjelder alle brygger
- Strømforbruket gjelder hele året: Max 100-150 watt til bruk pr. båt

By SuperUser Account on 1/23/2019 4:13 PM


Det er mange rettighetshavere som leier ut plassene. Det er viktig at vaktene informeres om og gjennomføres utifra vaktlister. Den som leier ut må påse at leier får ett reglement slik at vedkommende er informert om at leieretten går fra 1. mai til 15. oktober.