Informasjon til rettighetshavere og leietakere

INFORMASJON:

 

  • Båtene må forsikres og registreres i småbåtregisteret før de går opp i vinteropplag
  • Informasjon vedrørende foreningen vil i fremtiden i all hovedsak ligge på:

www.solvikbaatforening.no

  • Gummibåter, kajakker o.l. skal ikke ligge på bryggene. Gjelder alle brygger
  • Strømforbruket gjelder hele året: Max 100-150 watt til bruk pr. båt