Kamera Vinter

Vinterbilder

24 timers intervaller        30 dagers intervaller    12 måneders intervaller

Piren


Mudringsprosjektet




Opplag grus










Opplag asfalt











Fjorden


Brygge H, Boblehavn


Brygge H, innerst


Brygge I og J, Boblehavn