Landstrøm

Landstrømsregler på Solvik båtforening

 

NB! Gjelder fra 15 oktober 2019

Overgang fra industrikontakt CEE 16 A til shuko er ikke lov å benytte annet enn ved enkle arbeider mens man er i båten.

Hvis landstrømskabel benyttes fast, eller over natten, skal det benyttes fast kabel uten skjøt.

Kabeltype: H07RN-F, eller tilsvarende PUR kabel i gul / orange.

Landstrømskablel som ikke er godkjent vil bli fjernet uten forvarsel.

Varmtvannsbereder skal ikke være tilkoblet landstrømsanlegget.

Det er kun tillat å ha batterilader tilkoblet fast.

Det vil bli gjennomført stikkprøver jevnlig.

Båter / brukere som ikke følger disse reglene kan miste retten til å benytte strøm.

Se bilder, som viser bilder av:

  • Godkjente kabler fra forskjellige leverandører: Maritim, SeaSea, Seatronic
  • Overgang midlertidig